ตรวจสอบยืนยันตัวตนคู่ค้าของคุณได้ฟรี และขยายธุรกิจของคุณอย่างปลอดภัย
การขยายธุรกิจของคุณเป็นเรื่องยากหรือไม่ เมื่อคุณไม่รู้จักคู่ค้าของคุณ
คุณใช้เวลาและทรัพยากรในการตรวจสอบพันธมิตรใหม่ ๆ หรือไม่
คุณเคยตกเป็นเหยื่อของพวกต้มตุ๋นหลอกหลวง ทำให้คุณหงุดหงิดใจหรือไม่
คุณสามารถไว้วางใจเราได้! เราตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องทำเอง

การตรวจสอบยืนยันทางออนไลน์โดยทันทีและรายงานสำหรับบริษัทโดยละเอียด

ได้รับข้อมูลโดยตรงจากทะเบียนของรัฐบาลหลายร้อยแห่ง รวมถึงข้อมูลศุลกากรและการขนส่งจากทั่วโลก

มากกว่า 12 ภาษา
มากกว่า 90 ประเทศ
มากกว่า 110 ล้านบริษัท

ตรวจสอบว่าพันธมิตรทางธุรกิจของคุณนั้นมีตัวตนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ตอนนี้

พวกเขามีเจตนาและความสามารถที่ถูกต้องในการปฏิบัติตามภาระผูกพันหรือไม่

ความถูกต้องตามกฎหมาย

  • สถานะบริษัท
  • หมายเลขจดทะเบียนบริษัท
  • ประเภทของกิจกรรม

ความสามารถ

  • ประวัติการค้า
  • ทุนเรือนหุ้น
  • การเงินของบริษัท

ความน่าเชื่อถือ

  • ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ
  • กรรมการและผู้ถือหุ้น
  • การฟ้องร้องดำเนินคดี

ร้องขอให้จัดส่งรายงานโดยละเอียดรวมถึงประวัติการค้าภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

ตรวจสอบยืนยันตัวตนคู่ค้าของคุณตอนนี้

Articles