คุ้มครองการชำระเงินระหว่างประเทศของคุณและคู่สัญญา ผ่านระบบดิจิทัลเอสโครว์ (Digital Escrow Service) ของ Tazapay
เราจะปกป้องการชำระเงินของคุณได้อย่างไร?
บริการ Escrow ของ Tazapay เป็นบริการชำระเงินง่าย ๆ ที่คุ้มครองทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในการทำธุรกรรม
ในฐานะบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ Tazapay จะเก็บรักษาเงินของผู้ซื้อไว้จนกว่าผู้ขายจะปฏิบัติตามภาระผูกพันในข้อตกลง
Tazapay จะส่งมอบเงินให้กับผู้ขายเมื่อตรวจสอบหลักฐานการจัดส่งสินค้า
เราขจัดความเสี่ยงสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ซื้อ
เก็บรักษาเงินของคุณไว้อย่างปลอดภัยจนกว่าสินค้าจะถูกจัดส่ง
ป้องกันการขนส่งสินค้าล่าช้าหรือถูกยกเลิก
ตรวจสอบยืนยันตัวตนและสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ขายอย่างสมบูรณ์
รับเงินคืนหากสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบ
ผู้ขาย
ขายสินค้าได้มากขึ้นด้วยการสร้างความไว้วางใจกับผู้ซื้อจากต่างประเทศ
ชำระเงินเต็มจำนวนใน Escrow ก่อนที่คุณจะจัดส่งสินค้า
สร้างชื่อเสียงของคุณในฐานะผู้ขายที่เชื่อถือได้
ทำงานร่วมกับผู้ซื้อที่ได้รับการยืนยันเท่านั้น ไม่ต้องวุ่นวายกับปัญหาหลังการจัดส่งสินค้าอีกต่อไป

Escrow มีวิธีการทำงานอย่างไร

ข้อตกลง

ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงร่วมกันในเรื่องเงื่อนไขการค้า

Enjoy the best FX rates and low transaction fees
FX-matching if you find better. No hidden charges. No amendment fees.
Transaction Value (USD) Fee
Below $13.88k 1.8%
$13.88k - $100k $250
$100k - $200k $500
$200k - $300k $750
$300k - $1M $1000
Above $1M 0.1%
Licensed and Regulated in Canada
MSB License Number M21439799
ตลาดที่ครอบคลุม
Connecting buyers and sellers from 80+ countries worldwide
flags Singapore
flags Malaysia
flags Thailand
flags India
flags Philippines
flags Vietnam
flags United States
flags European Union
reflectFlag
View all countries
Tazapay ซ้อนกันอย่างไร
Tazapay escrow ตั้งค่าได้ง่ายและเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ
บริการ Escrow ของ Tazapay นั้นเข้าถึงและใช้งานได้อย่าง ง่ายดาย คุณสามารถสมัครและเริ่มทำธุรกรรมได้ทันที
ค่าใช้จ่ายต่ำ ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง
สามารถตรวจดูยอดเงินได้ตลอดเวลา ทำให้คุณทราบว่ายอดเงินของคุณอยู่ที่ไหนแล้ว
ชุดวิธีการชำระเงินในประเทศที่รวดเร็วและสะดวกสบาย
การชำระเงินไปยัง Escrow แบบเรียลไทม์
Tazapay vs การโอนเงิน
Tazapay vs เลตเตอร์ออฟเครดิต
Tazapay vs บริษัทกฎหมาย
Tazapay vs การโอนเงิน
การคุ้มครองต่อการฉ้อโกง
การคุ้มครองต่อการจัดส่งล่าช้า/ยกเลิก
เข้าถึงได้ทุก SME
ไม่มีเอกสารที่ยุ่งยาก
ค่าใช้จ่ายต่ำ และไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง
แก้ไข (ไม่มีค่าธรรมเนียม) และติดตามได้ง่าย
Tazapay Escrow
บริการ Escrow คืออะไรและสามารถคุ้มครองยอดเงินของคุณได้อย่างไร
การแก้ไขข้อตกลงและข้อพิพาท
เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อแก้ไขข้อมูลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือระงับข้อพิพาทได้อย่างไร
การชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน, เวลาการชำระเงิน, เงื่อนไขการส่งมอบเงิน, ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ

Articles